Artikkelin kuva
lifestyle

Mitä FOMO tarkoittaa? Muutama keino on ylivoimainen psykologisen kokemuksen taklaamisessa

FOMO on tuttu termi lähes jokaiselle ihmiselle, mutta tiedätkö mitä FOMO tarkoittaa käytännössä? Miten yleinen psykologinen ilmiö näkyy arjessa ja miten sen vaikutusta omassa elämässä voi pyrkiä vähentämään? Käymme tässä artikkelissa läpi, mitä kaikkea FOMO-kokemuksesta on hyvä tietää.

FOMO tarkoittaa pelkoa paitsi jäämisestä

Termi FOMO tulee englannin kielen sanoista fear of missing out (suomennettuna paitsi jäämisen pelko). Kokemus yhdistyy erityisen vahvasti sosiaalisen median käyttöön ja sen haitallisiin lieveilmiöihin, mutta tästä huolimatta lähes jokainen ihminen kokee jossain vaiheessa elämäänsä FOMOn jonkinasteisena joko digitaalisessa ympäristössä tai elävässä elämässä.

FOMO tarkoittaa vääristynyttä ajattelumallia siitä, että muut ihmiset eläisivät jollain tavoin parempaa elämää kuin itse. Ihmisellä voi olla haitallinen käsitys vaikkapa siitä, että muilla olisi hauskempaa vapaa-ajalla, heillä olisi parempi työ tai onnellisempi parisuhde kuin itsellä. Tämä psykologinen ilmiö koskettaa monenlaisia ihmisiä esimerkiksi ikään ja sukupuoleen katsomatta.

FOMO ei kuitenkaan tarkoita pelkästään tuntemusta siitä, että ihminen voisi tehdä jotakin mielekkäämpää tai hauskempaa kuin mitä sillä hetkellä on tekemässä. Se yhdistyy vahvasti vääristyneeseen käsitykseen, että ihminen jää paitsi jostakin erityisen tärkeästä ja merkityksellisestä – jostakin hienosta, mitä joku muu ihminen saa kokea sillä hetkellä.


Vääristyneeseen ajattelutapaan yhdistyy voimakasta kateutta, mikä puolestaan voi vaikuttaa haitallisesti itsetuntoon. FOMO voi aiheuttaa kuormittavaa stressiä ja lisätä tyytymättömyyttä omaan elämään. Yksinäisyyden ja ulkopuolelle jäämisen kokemukset kertovat usein siitä, että kaipaamme nykyistä syvempää yhteyttä ihmisiin ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

FOMOn vastakohta on JOMO (Joy of Missing Out), jolla viitataan myönteisiin tunteisiin paitsi jäämiseen ja sosiaalisen median käytön vähentämiseen tai lopettamiseen liittyen.

Somen käyttö usein pahentaa FOMOa

FOMO ei ole ilmiönä uusi, mutta sitä on tutkittu vasta muutamia vuosikymmeniä. Erityisesti sosiaalisen median läpimurron myötä ilmiö on ajan saatossa noussut entistä paremmin ihmisten tietoisuuteen.

Minkä takia sosiaalisen median käyttö lisää FOMO-kokemusten määrää? Somessa on tavallista jakaa lähes yksinomaan arjen ja elämän kohokohtia ja parhaita puolia. Ihmisten somefiidit täyttyvät usein tuttujen ja ehkä myös tuntemattomien ihmisten hyvistä hetkistä ja onnistumisista, kun taas haasteista ja vaikeuksista on tapana vaieta. Ihminen on altis vertailemaan omaa arkeaan ja elämäänsä muiden kokemuksiin ja somen perusteella voi syntyä vääristynyt käsitys siitä, että muut pärjäisivät elämässä monin tavoin itseä paremmin.

  • Tutustu suosittuun ajanhallintamenetelmään: Pomodoro

Oletko joskus törmännyt somessa päivityksiin, joissa ystäviäsi on pitämässä hauskaa ilman sinua? Tämä voi saada aikaan ikäviä tunteita osassa ihmisiä. Ennen somen aikakautta ystävien ja tuttujen tekemisistä ei oltu yhtä tarkasti tietoisia. Ihmisten hehkutus voi saada pohtimaan, mistä itse saattaa jäädä paitsi.

Tutkimusten mukaan osalla nuorista FOMO-kokemuksilla on yhteys ahdistuneisuuteen, masennukseen, heikkoon itsetuntoon ja harkitsemattomaan käyttäytymiseen. FOMO voi osaltaan pahentaa ryhmäpainetta, jolloin osa nuorista voi päätyä huonoihin valintoihin.


Miten haitallisen ajattelumallin voi taklata?

Kun FOMO-kokemuksista tulee tietoiseksi, voi niiden vaikutusvaltaa tietoisesti pyrkiä vähentämään. Lue alta, mitkä keinot voivat olla kokeilemisen arvoisia.

  • Pyri keskittymään siihen, mitä sinulla on ja vältä takertumasta siihen, mitä sinulta puuttuu.

  • Seuraa somessa aidon positiivisia ihmisiä. Piilota fiidistäsi ihmiset, jotka haluavat luoda täydellisen kuvan elämästään tai jotka eivät ole kannustavia sinua kohtaan.

  • Tunnista, millaiset asiat nakertavat iloasi somessa. Pyri siihen, etteivät tällaiset asiat saa tilaa fiidistäsi.

  • Pidä taukoa somen käytöstä tai vähennä sitä merkittävästi. Voit myös välttää yksinomaan sellaisia somekanavia, joiden kautta saat FOMO-kokemuksia erityisen paljon. Voit myös poistaa tällaiset sovellukset puhelimestasi halutessasi vaikkapa vain väliaikaisesti. Saatat inspiroitua myös itsensä kehittämiseen tarkoitetusta kirjallisuudesta. Lue kirjavinkkejä.

  • Tallenna tärkeitä muistojasi someprofiilisi sijaan joskus myös vaikkapa henkilökohtaiseen päiväkirjaan tai muistivihkoon.

  • Järjestä ihmisten kanssa tapaamisia kasvokkain elävässä elämässä. Jos aikataulusi ovat kovin tiukka, on esimerkiksi somen kautta ystävälle lähetetty yksityisviesti somepäivitystä henkilökohtaisempi tapa pitää yhteyttä.

  • Tunnista asioita, joista voit olla kiitollinen. Voit esimerkiksi pitää kiitollisuuspäiväkirjaa tai esimerkiksi yksinkertaisesti kertoa ihmisille, millaisia asioita arvostat heissä.

FOMO tarkoittaa vääristynyttä ajattelumallia, että muilla ihmisillä menisi paremmin kuin itsellä – ja itse jää paitsi jostakin tärkeästä ja merkityksellisestä. Nämä kokemukset voivat pahimmillaan heikentää hyvinvointia, itsetuntoa ja tyytyväisyyttä omaa elämää kohtaan, mutta tiedostamalla riskinpaikat ja muokkaamalla omaa toimintaa ja ajattelumalleja on niiden vaikutusvaltaa mahdollista vähentää.


Lähde: Verywell Mind

Seuraa Mutsimediaa myös Facebookissa ja Instagramissa!

Teksti: Senni Loikala, kuva: Shutterstock