Artikkelin kuva
lapsen kanssa

Vältä yleinen trampoliinionnettomuus – 5 kohdan muistilista turvallisempaan hyppimiseen

Trampoliinilla hyppiminen on yksi kesän suosikkipuuhista monessa lapsiperheessä. Parhaimmillaan se antaa paljon iloa ja saa lapset nauttimaan liikkumisesta esimerkiksi omalla tai naapurin kotipihalla. Samalla trampoliinilla hyppiminen on valitettavasti usein suuri turvallisuusriski, ja lasten trampoliinionnettomuudet ovat ikävän yleisiä.

Lasten kanssa on erittäin tärkeää käydä läpi trampoliinisäännöt, jotka lisäävät huomattavasti hyppimisen turvallisuutta. Trampoliinilla hyppiminen on luokiteltu suuren riskin harrastukseksi, sillä harmillisen usein turvallisuusohjeiden noudattaminen unohtuu.

– On melko tavallista nähdä, että trampoliinissa hyppii samanaikaisesti esimerkiksi 2–5 lasta. Turvallisuuden lisäämiseksi trampoliiniin tulisi kuitenkin mennä hyppimään ehdottomasti vain yksi lapsi kerrallaan, muistuttaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukesin) ylitarkastaja Anja Merenkivi.

– Kahdestaan tai isommalla porukalla yhdessä hyppiminen on luonnollisesti hauskaa, mutta se on harmi kyllä suuri turvallisuusriski.

Suurin osa trampoliinionnettomuuksissa syntyneistä vammoista on lieviä: nyrjähdyksiä ja venähdyksiä. Yleisimmät sairaalahoitoa vaativat trampoliinivammat ovat murtumia, kun taas pahimmillaan trampoliinionnettomuus voi johtaa selkäydinvammaan. Vammat niskan tai pään alueella voivat johtaa jopa kuolemaan.


Muita trampoliinionnettomuuksille altistavia tekijöitä

Lapsen kanssa on syytä keskustella myös siitä, millaisia liikkeitä trampoliinissa voi tehdä. Yksi suuren riskin liikkeistä ovat voltit ja niitä lasten ei tule lainkaan tehdä trampoliinilla.

Tukes on aiemmin selvittänyt, millaiset tekijät altistavat onnettomuuksille trampoliinipuistoissa ja sisäaktiviteettipuistoissa. Riskitekijöihin lukeutuivat muun muassa väsyneenä hyppiminen, temppujen kuvaaminen ja näyttämisen halu, trampoliinin käyttäjän vähäinen kokemus ja omille taidoille liian vaikeat temput.

Aikuinen valvoo trampoliinisääntöjen noudattamista

Aikuisen tehtävänä on huolehtia trampoliinilla hyppimisen turvallisuudesta. Aikuinen auttaa lapsen trampoliinin ja sieltä pois, valvoo lapsen hyppimistä ja varmistaa, että trampoliinia käytetään mahdollisimman turvallisesti. Trampoliinin tulee myös olla varustettu turvaverkolla, joka estää putoamisen.

Arviolta ainakin puolet trampoliinitapaturmista voitaisiin välttää, jos ihmiset noudattaisivat trampoliinisääntöjä ja turvallisuusohjeita.

– Lasten voi ehkä olla vaikeaa ymmärtää, minkä takia trampoliinisäännöt ovat niin tärkeitä ja myöskään aikuiset eivät välttämättä jaksa muistuttaa asiasta riittävän usein.

– Turvallisuuden näkökulmasta useinkaan trampoliinissa ei ole tuotteena vikaa, vaan riski syntyy ihmisten käyttötottumuksista, Anja Merenkivi sanoo.

Muistilista turvallisempaan hyppimiseen

Käy läpi vielä alla olevat asiat, joilla teet trampoliinilla hyppimisestä mahdollisimman turvallista.

  1. Trampoliinissa tulee olla putoamisen estävä suojaverkko.

  2. Varmista, että trampoliinissa hyppii aina vain yksi lapsi kerrallaan.

  3. Trampoliinissa ei tehdä voltteja tai muita riskialttiita liikeitä. Keskustele lapsen kanssa myös siitä, että trampoliinissa hypitään liikkumisen ilosta eikä omien taitojen ja temppujen esittäminen tai kuvaaminen ole tarpeen.

  4. Varmista, ettei lapsi hypi trampoliinissa kovin väsyneenä.

  5. Auta lapsi trampoliiniin ja pois. Valvo hyppimistä ja turvallisuussääntöjen noudattamista.


Artikkelin lähteenä on käytetty Tukesin ylitarkastaja Anja Merenkiven haastattelua. Kirjalliset lähteet: Tukes, Duodecim-lehti.

Seuraa Mutsimediaa myös Facebookissa ja Instagramissa!

Teksti: Senni Loikala, kuva: Shutterstock