Artikkelin kuva
lapsen kanssa

Miten tukea lapsen itsetuntoa?

Itsetunto on arvio omasta minäkuvasta. Ne kyvyt, taidot ja ominaisuudet, joita ihmisellä on. Hyvä itsetunto suojaa ja auttaa selviytymään haasteellisista tilanteista. Hyvä itsetunto ennustaa myös hyvää mielenterveyttä ja stressinsietokykyä. Lapsen itsetunto kehittyy lapsen kasvaessa vähitellen. Itsetuntoon vaikuttaa lapsen kokemus siitä, onko hän riittävä, arvostettu ja hyväksytty sellaisena kuin on. Itsetunto kehittyy vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa.

Hymyileekö vanhempi, kun hän näkee lapsen? Lapsen tulisi kokea tuottavansa iloa vanhemmilleen jo vauvasta asti. Lapsen itsetuntoon vaikuttavia tekijöitä ovat myös omaksutut roolit, yhteiskunnan kauneusihanteet, perimä, perheen sisäinen vuorovaikutus ja esimerkiksi koulumenestys.

Kasvatuksen tulisi olla positiiviseen keskittyvää ja sallia lapselle myös epäonnistuminen. Osoita lapselle, että kyllä tästä selvitään, vaikka epäonnistuminen harmittaisikin. Luota lapseen ja hänen pärjäämiseensä, haasteista selviäminen rakentaa itsetuntoa.

Entä millainen on vanhemman oma itsetunto? Miten vanhempi suhtautuu itseensä ja miten kohtelemme toisia ihmisiä, tasa-arvoisesti vai vähätellen, antaa myös mallia lapsillemme siitä, ovatko muut ihmiset arvokkaita. Älä myöskään vähättele itseäsi lapsen edessä, jos et halua hänenkään tekevän niin.

Joskus huonon itsetunnon omaavan voi olla vaikea ottaa kehuja vastaan muilta ihmisiltä. Osoita lapselle, että hän on juuri maailman paras lapsi sellaisena kuin on! Kuuntele lapsen huolia ja tunteita. Osoita, että olet kiinnostunut hänen elämästään ja ajatuksistaan.

Itsetunto on koetuksella elämän murrosvaiheissa, erityisesti nuoruudessa, mutta myös vanhemmaksi tullessa. Sosiaalipsykologi Olli Kiviruusu on tutkimuksessaan havainnut, että itsetunto kehittyy positiivisesti aina 32 ikävuoteen asti, mutta tämän jälkeen saavutettu taso ei enää juurikaan nouse myöhemmissäkään ikävaiheissa.

Teksti: Riikka Harju