Artikkelin kuva
lapsen kanssa

Miten koronaviruksesta kannattaa puhua lapsille? Neuvot eri ikävaiheisiin

Monissa lapsiperheissä pohditaan, miten lasten kanssa kannattaa jutella koronaviruksesta. Voimakkaasti Suomessa ja maailmalla leviävä virus aiheuttaa monenlaisia tuntemuksia ja kysymyksiä niin aikuisissa kuin lapsissa. Vanhemmat voivat olla haastavan paikan edessä pitäessään oman ja lastensa mielialan luottavaisena vakavassa tilanteessa.

Mutsimedia kokosi yhteen neuvoja eri-ikäisten lasten vanhemmille, miten aihetta voi käsitellä yhdessä perheen kanssa. Artikkelin lopusta pääset lukemaan neuvot myös kaikenikäisten lasten vanhemmille.

Alle kouluikäiset lapset

Pienillä lapsilla todellisuus ja fantasiamaailma sekoittuvat toisiinsa, ja heille voi syntyä epärealistisia käsityksiä koronaviruksesta. He eivät välttämättä pysty hahmottamaan pelkästään uutisten perusteella, miten virus tosiasiassa leviää ja millaisia seuraukset ovat. Lapsesta voi tuntua, että hän on perheensä kanssa välittömässä vaarassa. Pelko voi kohdistua lapseen itseensä, vanhempiin, sisaruksiin tai vaikkapa perheen lemmikkiin.

Voit avata lapsen kanssa keskustelun viruksesta esimerkiksi piirtämisen avulla. Huomioi lapsen kehitystaso niin sanavalinnoissasi kuin jakamasi tiedon määrässä. Tehtävänäsi on auttaa lasta hahmottamaan, mistä asioista on ymmärrettävää olla huolissaan ja mistä ei tarvitse huolehtia. Lapselle kannattaa esimerkiksi kertoa, etteivät läheskään kaikki sairastu.

Toisaalta on hyvä korostaa, ettei tartunnan saaminen merkitsisi maailmanloppua. Suurimmalla osalla, erityisesti lapsilla, oireet ovat lieviä ja he paranevat taudista. Lapselle on tärkeää ilmaista, että vanhemmat pitävät hänestä huolta, oma perhe on turvassa ja kaikesta selviydytään yhdessä. Huolehdi arkisten rutiinien jatkumisesta, ja ohjaa hellästi lapsen huomiota leikkiin mahdollisimman usein.

Viruksen leviämistä voidaan hillitä välttelemällä ihmiskontakteja ja julkisia paikkoja ja huolehtimalla käsihygieniasta, joten opeta lasta pesemään kätensä oikein. Laulakaa samalla vaikkapa Pupulaulun ensimmäinen säkeistö, jolloin käsiä tulee pestyä riittävän pitkään.

Pienimpien lasten kanssa koronavirusta ei tarvitse ottaa puheeksi. He eivät pysty käsittämään, mistä on kyse. Sen sijaan käsienpesua kannattaa harjoitella yhdessä ja korostaa rutiinin tärkeyttä ilman pelkoa.


Alakoululaiset

Siinä, missä pienemmät lapset muodostavat käsityksensä maailman tapahtumista pitkälti vanhempiensa kautta, on tilanne toinen vanhempien lasten kohdalla. He saavat uutta tietoa koronaviruksesta toisiltaan, netistä ja sosiaalisesta mediasta. Lasten keskuudessa voi levitä tarpeellisen tiedon lisäksi turhaan pelkoa aiheuttavia kertomuksia, huhuja tai sosiaalisen median päivityksiä.

Vanhemman kannattaa huolehtia, että hän kertoo lapselleen säännöllisesti luotettavaa tietoa koronaviruksesta ja sen leviämisestä. Kouluikäisiltä lapsilta ei välttämättä kannata salata virukseen liittyviä ikäviä uutisia, sillä he voivat kuulla niistä muualta. Taudin pimeästä puolesta jutteleminen voi osaltaan vahvistaa luottamusta lapsen ja vanhemman välillä.

Voimakasta negatiivisuutta ja paniikkia tulee vältellä jutellessa koronaviruksesta lapsen kanssa. Muistathan kertoa hänelle, että esimerkiksi päättäjät, tutkijat ja terveysviranomaiset tekevät parhaansa pitääkseen ihmiset turvassa.

On normaalia, että nuoremmat lapset käsittelevät asiaa vitsailun tai leikin kautta. Jos lapsi kuitenkin peittelee huoltaan tai pelkoaan tällä tavoin, kannattaa asiaa käsitellä yhdessä turvallisessa ja rauhallisessa ilmapiirissä.


Vanhemmat lapset

Monet nuoret viettävät runsaasti aikaa netissä surffaillen tai sosiaalista mediaa selaten, joten virusepidemiaa koskevat uutiset – kuin myös esimerkiksi epäluotettaviin lähteisiin perustuvat kirjoitukset ja verkossa leviävät somepäivitykset – tavoittavat heidät yleensä nopeasti. Vanhemman tehtävänä on auttaa nuorta informaatiotulvan suodattamisessa ja luotettavan tiedon löytämisessä. Etsikää yhdessä vastauksia virukseen liittyvistä huolenaiheistanne.

Käy nuoren kanssa avointa keskustelua koronavirukseen liittyen. Ota hänen huolensa vakavissasi, ja anna tilaa monenlaisille tavoille suhtautua viruksen leviämiseen.

Pysyttele itse rauhallisena, ja pyri vahvistamaan lapsen turvallisuuden tunnetta. Voit tuoda esille, että esimerkiksi päättäjät, tutkijat ja terveysviranomaiset työskentelevät alituisesti pitääkseen ihmiset turvassa.


Neuvoja kaikille vanhemmille

  1. Viruksen leviäminen aiheuttaa ahdistusta, stressiä ja huolta monissa vanhemmissa. Tuntemuksiaan on hyvä käsitellä yhdessä muiden aikuisten kanssa ja välttää niiden siirtämistä lapseen. Pyri olemaan rauhallinen jutellessasi koronaviruksesta lapsen kanssa.

  2. Arjen rutiinit luovat lapselle turvaa, joten niistä kannattaa pitää kiinni myös poikkeuksellisina aikoina. Erityisesti ennen nukkumaanmenoa kannattaa varata aikaa rauhalliselle yhdessäololle. Luo uusia mieluisia rutiineja lapsen kanssa, jos virus pistää tavallisen arkenne uusiksi.

  3. Ihmiskontaktien ja julkisten tilojen vältteleminen ja kotona pysytteleminen voivat aiheuttaa monenlaisia tunteita lapsessa. Kerro ymmärtäväsi hänen kokemuksensa ja muistuta, että ohjeiden noudattaminen auttaa kaikkia pysymään turvassa.

  4. Anna lapsen suhtautua virustilanteeseen omalla tavallaan, kunhan se ei ole hänelle haitaksi. Vaikka vanhempaa viruksen leviäminen ahdistaisi, lapsi ei välttämättä reagoi samalla tavalla. Lapselta ei tule odottaa tunnereaktioita ja voimakasta halukkuutta keskustella asiasta.

  5. Huolehdi perheenne hyvistä hygieniatottumuksista. Erityisesti lapsiperheissä käsienpesuun on kuitenkin hyvä suhtautua arkisena rutiinina eikä siihen tulisi yhdistyä pelon tunnetta.

  6. Neuvo lasta pysymään etäällä aivastelevista ja yskivistä ihmisistä. Muistuta, että he itse aivastavat tai yskivät nenäliinaan tai hihaansa. Pyydä lasta kertomaan, jos hänen olonsa on kuumeinen tai jos hän huomaa itsessään flunssan oireita.

  7. Muistuta lapselle tai nuorelle, ettei ketään tule kiusata tai syrjiä taudin tai sen uhan vuoksi. Tällainen tilanne voisi koskettaa esimerkiksi tartuntavaarassa tai epidemia-alueilla oleskelleita perheitä. Painota, ettei tartunnan saaminen ole kenenkään syy.

  8. Vanhemmat voivat kokea tarvetta seurata jatkuvasti virustilannetta koskevaa uutisointia. On hyvä muistaa, että tällaisten uutisten kuuleminen ja aikuisten keskustelut uusimmista käänteistä voivat aiheuttaa lapsessa ahdistusta. Rajoita näiden uutisten seuraamista, kun lapsi on paikalla.

  9. Tee lapselle selväksi, että hän voi milloin vain jutella aiheesta kanssasi. Kerro pysyväsi lapsesi tukena aina, kun virus aiheuttaa huolta hänessä. Muistuta, että valtaosa tautiin sairastuneita saa vain lieviä oireita ja he paranevat. Keskustelun päätteeksi vanhemman kannattaa varmistaa, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi.

  10. Lapsi tai nuori voi olla voimakkaasti ahdistunut viruksen leviämisen vuoksi. Jos kovin voimakas ahdistus jatkuu vielä päivien jälkeen, on syytä pohtia yhdessä ammattilaisen kanssa, mikä voisi helpottaa tilannetta.


Lähteet: unicef.fi, mll.fi, nbcnews.com

Teksti: Senni Loikala