Artikkelin kuva
lapsen kanssa

Kun perheeseen tulee ero

Vanhempien ero on lapsen elämässä yksi suurimmista ja valitettavasti myös yleisimmistä stressitekijöistä. Ero muuttaa väistämättä lapsen elämää ja tuttuja turvallisia rutiineja. Lapsi luottaa elämän jatkuvan totuttuun tapaan ja siksi ero on valtava järkytys, jos lapselle ei ole tarjottu mahdollisuutta valmistautua tulevaan eroon.

Lapsen kannalta ei siis ole hyödyllistä pitkittää erosta kertomista, vaan ottaa ero puheeksi lapsen kanssa heti kun siitä on tehty lopullinen päätös. Vanhempien olisi hyvä pystyä kertomaan erosta yhdessä ja keskustella lapsen kanssa avoimesti siitä, mitä ero tulee käytännössä muuttamaan ja mitkä asiat puolestaan pysyvät ennallaan.

Lapselle on erityisen tärkeää painottaa, että ero tapahtuu vain vanhempien välillä, ei vanhemman ja lapsen välillä, ja tähdentää, ettei ero ole millään tasolla johtunut lapsesta. Erosta keskusteleminen lapsen ehdoilla, ikävän tilanteen myöntäminen sekä aika auttavat lasta sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen.

Vanhempien välinen riitaisa ilmapiiri vaikuttaa negatiivisesti lapsen kehitykseen riippumatta siitä ovatko vanhemmat eronneet vai eivät. Joissain elämäntilanteissa vanhempien ero voi siis olla jopa hyväksi lapselle ja rauhoittaa tämän arkea. Lapselle haitallisinta on joutua vanhempien riitelyn väliin, jolloin lapsi pahimmassa tapauksessa joutuu toimimaan viestinviejänä ja kuuntelemaan moittimista tai nimittelyä toisesta vanhemmastaan.

Lapsi ei saisi missään nimessä kokea, ettei hän saisi ajatella tai pitää yhteyttä toiseen vanhempaansa. Molempien vanhempien tulisi luoda entistäkin läheisempi suhde lapseen eron jälkeen ja suojata lasta riitojen kuulemiselta kaikin keinoin.


Vanhempien ero kuormittaa lasta vieläkin enemmän, jos ero vaikuttaa myös muihin hänelle tärkeisiin ihmissuhteisiin. Joskus eron yhteydessä lapsi joutuu kokemaan menetyksiä esimerkiksi toisen suvun sukulaisten, päivähoito- tai koulukavereiden, opettajien tai hoitajien kohdalla. Eron kuormittavuus kasvaa, mitä useampaan menetykseen lapsi joutuu sopeutumaan. Ero saattaa vaikuttaa vanhempien taloudelliseen tilanteeseen, jolloin lapsi voi pahimmassa tapauksessa joutua luopumaan esimerkiksi myös rakkaasta harrastuksestaan. Lapselle läheisten ihmissuhteiden sekä harrastusten jatkuminen ovat kuitenkin suuri apu ja turva lapselle vanhempien eron keskellä, joten niitä kannattaa suojella kaikin mahdollisin keinoin.

Lasten reagointitavat vanhempien eroon vaihtelevat laidasta laitaan iän, sukupuolen ja luonteen mukaan. Reagointitavasta riippumatta vanhemman kannattaa muistaa, että ero on lapselle iso muutos, johon sopeutuminen vie aikaa.

Lähde: Väestöliitto

Teksti: Titta Laurinen