Artikkelin kuva
lapsen kanssa

Aivojen kehitys ja sukupuoli – eroavatko tyttöjen ja poikien aivot toisistaan?

Onko poikien ja tyttöjen aivojen kehityksessä eroja? Tiina Hutun ja Kirsi Heikkisen Pää kylmänä – näin tuet teinin aivojen itsenäistymistä -kirjan (WSOY) mukaan samankaltaisuudet ovat huomattavasti suurempia kuin eroavaisuudet.

Moni on kuitenkin törmännyt oletukseen, että poikien aivot kehittyisivät tyttöjen aivoja hitaammin.

Yhdysvalloissa Oregonin yliopistossa tehdyt useat pitkäkestoiset seurantatutkimukset eivät tue oletusta.

Omaa tutkimusryhmäänsä johtava neurotieteilijä Kathryn Mills kertoo, että enemmän on näyttöä nais- ja miespuolisten ihmisten aivojen rakenteen kehittymisestä samalla kaavalla.

Joitain sukupuoleen sidottuja eroavaisuuksia on kuitenkin havaittu aivoissa. Tutkijat ja maallikot eivät ole yksimielisiä niiden merkittävyydestä ja synnystä.


Valtaosalla tytöistä ja pojista yhtä hyvä koulumenestys

PISA-arvioinneissa selvitetään 15-vuotiaiden nuorten osaamisen taso matematiikassa, lukutaidossa ja luonnontieteissä. Tytöt menestyvät arvioinneissa poikia paremmin.

THL:n mukaan valtaosalla tytöistä ja pojista on kuitenkin yhtä hyvä koulumenestys. Pojilla vaihtelu osaamisessa on vain tyttöjä suurempaa.

Hollantilaisessa Leidenin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa lukutaito tai matemaattinen lahjakkuus eivät yhdistyneet sukupuolieroihin aivojen kehityksessä.

Tutkijat yrittävät myös arvioida koehenkilöiden ikää pelkästään aivojen rakenteen perusteella. Poikien aivoja ei arvioitu tyttöjen aivoja nuoremmiksi.

Myöskään aivojen kasvussa ei havaittu yhtä ohimolohkon aluetta lukuun ottamatta eroja. Pelkästään pikkuaivojen huomattiin kehittyvän eri tahtiin pojilla ja tytöillä, mutta sen merkityksestä ei ole tietoa.


Aivotutkija: Pojilla tyttöjä suurempaa vaihtelua aivojen rakenteessa ja kehityksessä

Joissain aivotutkimuksissa on kuitenkin raportoitu ilmeisiä sukupuolesta johtuvia eroja tyttöjen ja poikien aivojen kehityksessä.

Aivotutkija Lara Wierengan mukaan raportoidut eroavaisuudet voivat johtua siitä, että pojilla on selvästi tyttöjä enemmän yksilöllistä vaihtelua aivojen rakenteessa ja kehityksessä. Aivojen kehityksestä on ehkä voitu antaa näissä tutkimuksissa virheellinen kuva keskiarvojen perusteella.

Aivojen kehitys on monen asian summa

Erittäin monet tekijät vaikuttavat aivojen kehitykseen aina varhaisista tunne- ja vuorovaikutuskokemuksista perushoivan laatuun. On hyvä muistaa, että aivot ja kyvyt ovat aina yksilöllisiä.

Yhteiskunta ja osa vanhemmista suhtautuvat eri tavalla tyttöihin ja poikiin, joko tiedostamattaan tai tietoisesti. Myös tällä on kirjan mukaan osaltaan vaikutusta siihen, millaisiksi aivot kehittyvät.


Lähteet: Pää kylmänä - näin tuet teinin aivojen itsenäistymistä. Tiina Huttu, Kirsi Heikkinen. 2020. WSOY. THL. MLL.

Seuraa Mutsimediaa myös Facebookissa ja Instagramissa!

Teksti: Senni Loikala, kuva: Johnny McClung / Unsplash